Připojit

Být spojen!

Vyberte si jazyk nebo společenství. Vyplněním karty spojení nám dáte vědět, jaké jsou vaše zájmy a jaké dary vám Bůh dal. Je to také příležitost přihlásit se do jedné z našich systematických biblických sérií, dozvědět se o našich služebních společenstvích nebo studovat ve svém preferovaném jazyce. 

 

Připojte se ke studiu Bible a společenství!

 
Jak je uvedeno na vaší kartě připojení, můžete se připojit ke studiu Bible, které se koná v průběhu celého týdne, a ke shromážděním společenství ve službě, která se konají jednou měsíčně. Kurzy studia Bible zahrnují témata Pavlova dopisu Římanům, stvoření, hřích, manželství a další!

 

 

Předregistrační školení!

 

Účast na workshopech a biblických seminářích o Ježíši připraví vaše srdce na pochopení toho, co je spasení a jaké jsou další kroky na vaší cestě víry. Také vás vyzýváme, abyste navštěvovali duchovní cvičení a zavázali se k pravidelným biblickým studiím a bohoslužbám.

 

Stát se členem!!

 

Vstup do Frankfurtské Immanuelské církve jako člen vám umožní účastnit se jedné z několika aktivních služeb, včetně:

  • Hudba
  • Média
  • Rodina a děti
  • Mládí
  • Modlitba
  • Vzdělání
  • Zakládání sborů a
  • evangelizace